ស្អាតទេ?

នេះ​គឺជា​ទស្សនាវដ្ដី​ខ្មែរ​ដំបូង​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ប្រើ​ប្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ។
ទស្សនាវដ្ដី​អាពាហ៍ពិពាហ៍​មង្គល

7 comments so far

 1. mungkol on

  ស្អាតណាស់!

 2. trajoke on

  ឃើញឈ្មោះ​មង្គល​ឯង​នៅ​លើ​ទស្សនាវដ្តី​ហ្នឹង​ដែរ​ហ្នឹង!

 3. ស៊ុន​ ហួត on

  ខ្ញុំគិតថា​ វិស័យIT របស់ខ្មែរនិងមានការរីកចំរើនថែមទៀត បើយើងខិតខំផ្សពផ្សាយ​ Khmer Unicode ​ឲបានទូលំទូលាយ​ ជាងនេះ។

 4. ដានិត on

  ខ្ញុំគិតថា វិស័យ IT របស់យើងនៅមានកំរិតនៅឡើយ ដូចនេះកម្ពុជាយើងគួរតែបនែ្ថមនូវ​​ចំនេះដឹងពីខាងក្រៅថែមទៀត​ ដូចជាការស្រាវជ្រៅថែមទៀត។​ សូមអរគុណ!

 5. សុធី on

  ខ្មុំមានអារម្មណ៍ថា មានមោទនភាពភាពដែលអក្សរខ្មែរបានបង្ហោះលើ Internet. សូមឲ្យ​កូនខ្មែរនាំគ្នាគាំទ្រឲ្យច្រើនឡើងក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រជាលក្ខណៈខ្មែរយូនីកូដ។ សូមអរគុណ!…
  ពីខ្ញុំសុធី.

 6. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នា​តែខ្ញុំនៅមិនទាន់ចេះរចនាគេហទំព័រដោយខ្លួនឯងផង!
  ជួយប្រាប់បានទេ?

 7. រ៉េនណា on

  តាមខ្ញុំដឹង, Font នេះមិនប្រាកដថាជា យូនីកូដ ទេ! ព្រោះកាលពីមុន គឺនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ចេះប្រើ យូនីកូដ ខ្ញុំប្រើ Font ឈ្មោះ វត្តភ្នំ ដែលមានទំរង់ដូចគ្នាបេះបិត ទៅនឹង យូនីកូដ! ខ្ញុំមិនអាចប្រើ យូនីកូដ នៅលើ Adobe Photoshop បានទេ ចឹងខ្ញុំយល់ថា គេប្រាកដជាប្រើ Font ឈ្មោះវត្តភ្នំនោះហើយ!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: