របៀបបោះពុម្ពឯកសារ

ដើម្បី​បោះពុម្ព​ឯកសារ​ អ្នកត្រូវ​ ៖

 • ជ្រើសម៉ឺនុយ ឯកសារ => បោះពុម្ព ឬចុចគ្រាប់ចុច​ផ្លូវកាត់ Ctrl + P


 • ធ្វើការកំណត់​ ៖
  • ជ្រើសឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​បោះ​ពុម្ព​ ក្នុង​ប្រអប់​ឈ្មោះ
  • ក្នុងតំបន់ជួរ​បោះ​ពុម្ព អ្នក​អាច​ជ្រើស ៖
   • ទាំងអស់ ៖ បោះពុម្ព​ទំព័រទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ ។
   • ទំព័រ ៖ បោះ​ពុម្ព​ទំព័រ​តាម​ការ​បញ្ចូល​របស់​អ្នក​ ។ បើអ្នក​បញ្ចូល ៖
    • លេខ 3 ៖ វានឹង​បោះពុម្ពទំព័រទី​៣​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។
    • លេខ 1-5 ៖ វា​នឹង​បោះ​ពុម្ពពីទំព័រទី​១ ដល់ទំព័រទី​៥ នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។
    • លេខ 3;5;7 ៖ វា​នឹង​បោះ​ពុម្ពទំព័រទី​៣ ទី​៥ និង ទី​៧ នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។
    • លេខ 1-3;7 ៖ វា​នឹង​បោះ​ពុម្ពពីទំព័រទី​១ ដល់៣ និង​ទំព័រទី​៧ នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។
   • ជម្រើស ៖ បោះ​ពុម្ព​តែ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស ។
  • ក្នុងតំបន់​ច្បាប់​ចម្លង ៖ អ្នក​អាចកំណត់ចំនួន​ច្បាប់​ចម្លង ក្នុងប្រអប់ ចំនួននៃ​ច្បាប់ចម្លង ។ ពេល​ជ្រើសចំនួន​នៃ​ច្បាប់​ចម្លងលើស​ពី​មួយ អ្នក​អាច​ធីកលើ​ប្រអប់ រៀបតាមលំដាប់ ​ដើម្បី​​បោះ​ពុម្ព​តាម​លំដាប់​ទំព័រសម្រាប់១ច្បាប់ចម្លង ។
 • បន្ទាប់​ពីកំណត់​រួច​រាល់​ហើយ​ ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម
Advertisements

1 comment so far

 1. bioctqkphx on

  entrepreneurs charity poker game viewed guest chris gladwin


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: