ដាក់បន្ទាត់ខណ្ឌចែក នៅចន្លោះជួរឈរ

១. ដាក់ទស្សន៍ទ្រនិចក្នុងជួរឈរ​ដែលអ្នកចង់ដាក់បន្ទាត់ខណ្ឌចែក
២. ជ្រើស​ម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ >> ជួរឈរ
៣. ជ្រើសប្រភេទបន្ទាត់ នៅក្នុង​ប្រអប់ បន្ទាត់ខណ្ឌចែក
៤. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: