សរសេរអក្សរតូចលើ

ឧទាហរណ៍អ្នកចង់សរសេរ គម២ (គីឡូម៉ែត្រការេ) អ្នកត្រូវ៖

១. ជ្រើស​អក្សរ ដែលអ្នកចង់ធ្វើជាអក្សរតូចលើ (ឧ. ជ្រើសលេខ ២)
២. ជ្រើសម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ >> តួអក្សរ >> ជ្រើសផ្ទាំង ទីតាំង

៣. ជ្រើស អក្សរតូចលើ រួចចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: