បញ្ចូលពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយផ្េសងគ្នាឲ្យស្លាយ​នីមួយក្នុងឯកសារការបង្ហាញ

១. ជ្រើស​ស្លាយណាដែលអ្នកចង់​ប្តូរពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ
២. ជ្រើសម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ >> រចនាស្លាយ
៣. ចុចប៊ូតុង ផ្ទុក រួចជ្រើសប្រភេទនៃផ្ទៃខាងក្រោយណាមួយ
៤. ជ្រើស ពុម្ព​ដែល​មាន​ផ្ទុក​ផ្ទៃខាងក្រោយ រួចចុចប៊ូតុង យល់ព្រម
៥. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

អ្នកត្រូវអនុវត្តចាប់ពីចំណុចទី១ឡើងវិញ ក្នុង​ការ​ដាក់​ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ​ឲ្យ​ស្លាយ​ផ្សេង​ទៀត។

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: