បង្កើតពុម្ពការបង្ហាញ​ផ្ទាល់ខ្លួន

១. រចនាការបង្ហាញស្លាយ​តាម​តម្រូវការ​របស់អ្នក
២. បន្ទាប់ពី​រចនារួចរាល់ហើយ ជ្រើសម៉ឺនុយ ឯកសារ >> ពុម្ព >> រក្សាទុក
៣. ជ្រើស​ថត​ផ្ទុក​ប្រភេទពុម្ព ដាក់ឈ្មោះសម្គាល់ពុម្ព ក្នុងប្រអប់ពុម្ពថ្មី
៤. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: