ពេលបញ្ចាំងស្លាយ​ឲ្យបង្ហាញព្រួញកណ្តុរជារូបរាងប៊ិក

១. ជ្រើសម៉ឺនុយ បញ្ចាំងស្លាយ >> កំណត់ការបញ្ចាំងស្លាយ
២. ធីកលើ​ប្រអប់ធីក ​ព្រួញកណ្ដុរដូចប៊ិក
៣. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: