របៀបកំណត់ទ្រង់ទ្រាយទំព័រ​ក្នុងកម្មវិធី​​ស្លឹករឹត

អ្នកអាចអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖
១. ជ្រើសម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ >> ទំព័រ >> ជ្រើស​ផ្ទាំង ទំព័រ
២. ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយ​ក្រដាស​ ក្នុងប្រអប់ទ្រង់ទ្រាយ (ឧ. A4)
៣. ជ្រើសទិស​ទំព័រ ជាបញ្ឈរ ឬ ផ្ដេក
៤. កំណត់រឹមទំព័រ ឆ្វេង ស្ដាំ កំពូល ឬ បាត​តាម​តម្រូវការ
៥. បន្ទាប់ ជ្រើសនិង​កំណត់ហើយ​ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: