បង្វិលអត្ថបទក្នុងក្រឡា

១. ជ្រើសក្រឡា​ដែលអ្នកចង់បង្វិលអត្ថបទ
២. ជ្រើសម៉ឺនុយ ទ្រង់ទ្រាយ >> ក្រឡា >> ជ្រើសផ្ទាំង តម្រឹម
៣. កំណត់តម្លៃអង្សា​ ដែលអ្នកចង់បង្វិល ឬ ចាប់ទាញចំណុចរង្វង់មូលតូចដើម្បីបង្វិល

៤. ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម

1 comment so far

  1. វណ្ណា on

    ពិត​ជា​គ្មាន​អ្វី​ត្រូវ​វាចារ​ក្រៅ​ពី​ត្រូវ​និយាយ​ថា​ គេហទំព័រ​នេះ​ពិត​ជា​ល្អ​មែន និង​ដោយ​អាជីពភាព។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ក្នុង​ Form សំរាប់​បញ្ចេញ​មតិ ទំហំ​អក្ស​តូចពេក​សឹង​តែ​មើល​មិន​ឃើញ៕

    វណ្ណា


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: